Radošovský Dvůr

Tyto stránky jsou Občanského sdružení pro obnovu Radošovského dvora, které provozuje i veškeré akce na Radošově.

Historie statku

Ovčírna na Radošově

Ovčírna byla předchůdcem Radošovského dvora, který byl postaven v roce 1757. Radošov 14
Plány hospodářských a užitkových budov navrhovali zedničtí mistři ve stylu baroka nebo klasicismu. Zachovala se řada takových plánů v archívu Chorinských. Ty vycházely často z možností například lesní pastvy, která dovolovala chov panského vepřového dobytka například pouze na předměstském dvoře. Ze stejných důvodů sem Chorinští soustředili například i chov ovcí, který se provozoval jak ve Veselí, tak i v Písku až do počátku 18. století.Protože písecké pastviny a ostatní možnosti ovcím nevyhovovaly, byla písecká ovčírna zrušena a ovce byly převedeny do Veselí. Protože ovčírna na Předměstí nestačila, bylo nutno vystavět náhradní ovčírnu na Radošově, která se stala jakýmsi předchůdcem pozdějšího dvora. Od té doby se na Radošově chovalo kolem 500 ovcí přes zimu, zatím co v předměstské ovčírně kolem 1200. Po stavbě Radošovského dvora v roce 1757 byla radošovská ovčírna zrušena a ovce přešly do dvora. Mezi plány v archivu Chorinských je však plán dvora v Radošově - průčelí a trakty a půdorys zvlášť - datován rokem 1763. Dostavba seníku u radošovského dvora proběhla ještě roku 1841 (mistr Stephan)
Poslední komentáře
08.06.2012 17:16:15: EthanMead I did not are aware that... We typically make use of Adobe Advertising Encoder. It certain...
09.06.2009 18:05:35: Líbí se mě Vaše aktivita i informace fotky, které tu zveřejňujete. Jen by se po rozkliknutí mohli ob...
 
Stránky jsou zatím ve výstavbě